Dundr Software © 2003 - 2013

1.    Matematika 1.00 nenáročná aplikace pro procvičování základní matematiky na starších počítačích je zdarma.

 

  1

Sčítání

  2

Odčítání

  3

Násobení

  4

Dělení

  5

Míchání operandů

  6

Počítání s nulou i bez

  7

Rozsah počítaných čísel

  8

Generovat příklady jen s kladným výsledkem

  9

Umožněna editace a tisk vygenerovaných příkladů

10

Zobrazení chybných příkladů atd.

11

Hudba,zvukové i grafické efekty

                           

 

 

 

2.    MathExpert 2. 15 nabízí široké využití, od běžného domácího procvičování, po školní přípravu matematických diktátů a písemných prací daného zaměření, s možností jejich následné kontroly správného vyřešení. Program je optimalizován  pro  rozlišení  1024 x 768  bodů.

Registraci je možné získat  za cenu 240 Kč . Samotný program nevyžaduje připojení, pouze tlačítko domácí stránka vyvolá přístup na síť.

                                               

  1

Sčítání 

  2

Odčítání

  3

Násobení

  4

Dělení se zbytkem i beze zbytku

  5

Umocňování

  6

Odmocňování

  7

Desetinná čísla u zvolené řady

  8

Příklady se složenými závorkami

  9

Pevné nastavení i střídání operandů

10

Omezit zadaní na příklady s kladným výsledkem

11

Omezit zadaní na příklady se záporným výsledkem

12

Rozsah generovaných čísel od záporných po kladné

13

Oprava chybných příkladů,uložení  a následné vyvolání

14

Omezení výběru vzorců pro generování

15

Generování příkladů pro externí využití

16

Automatická kontrola vyřešených příkladů

17

Výrazová kalkulačka

                         

 

3.    H-Editor 3.77  program umožňuje rychlé a pohodlné sestavení programu pro systém TNC 426/430 HEIDENHAIN s omezenou možností simulace vrtání. Tato   verze založená na komponentě „ClientDataSet“ již nevyžaduje instalaci BDE. Stručnou nápovědu naleznete zde. Ostrá verze programu je ke stažení zde, ale bez registrace není téměř funkční.  Registrační klíč je možné získat pouze formou dobírky za cenu 2000.

 

 4. Kalkulace zakázek  program usnadňuje správu zakázek výroby strojních dílců, rychlé a pohodlné hledání, třídění s možností jejich zobrazení, tisku a výpočtů s tím souvisejících. Optimalizováno pro systém Windows 2000 a Windows XP (1024 x 768). K běhu programu je nutné mít nainstalované ovladače BDE.  Registrační klíč je možné získat pouze formou dobírky za cenu 650 Kč.

   

 

5.  Seznam DVD 5.0 pokročilá verze programu je vedena s maximálním důrazem na rychlost zpracování údajů databáze, od zadávání, editace, filtrování či vyhledávání položek, až po samotný start či ukončení aplikace. Výsledná pružnost je více než patrná i při dalším rozšíření databáze, které je již zahrnuto v této verzi. Program nyní podporuje správu seriálů se všemi funkcemi, od vyhledávání  dílů na webu či rychlého hledání v PC dle části  názvu až po spouštění a mazání. Mírné úpravy zaznamenalo i ovládání a grafika programu. Optimalizováno pro systém Windows 8 (1024 x 768). Upgrade ze starší verze získáte za 50 Kč, nová registrace je pak za cenu 100 Kč.